Artikel-ID : 00252037 / Laatst gewijzigd : 12/03/2024Afdrukken

De koptelefoon met twee apparaten tegelijkertijd verbinden (multipoint-verbinding)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Wanneer u een koptelefoon op een apparaat aansluit, worden de muziek die wordt afgespeeld ('Media audio', media-audio) en de gespreksfunctie ('Call audio', oproepaudio) tegelijkertijd verbonden. De meeste koptelefoons staan meerdere Bluetooth®-verbindingen met audio-apparaten toe. Als u van bron wilt wisselen, moet u naar de Bluetooth-instellingen gaan, de huidige bron loskoppelen en vervolgens de bron verbinden die u met de koptelefoon wilt gebruiken.

  Als uw koptelefoon een multipoint-verbinding ondersteunt, kunt u eenvoudig schakelen tussen twee audiobronnen zonder het standaardproces om opnieuw met Bluetooth te verbinden te doorlopen.

  Opmerking: Als u niet zeker weet of uw koptelefoon multipoint-verbinding ondersteunt, zoekt u naar Connect to 2 devices simultaneously (Gelijktijdig verbinding maken met twee apparaten) in het tabblad Systems (Systemen) in de Sony | Headphones Connect-app of raadpleegt u de Helpgids van Sony | Headphones Connect.

  •Luister met de koptelefoon naar muziek op één telefoon, wacht op een inkomende oproep op beide telefoons en praat als er een oproep binnenkomt
  •Schakel het afspelen van muziek van de ene telefoon naar de andere zonder opnieuw een Bluetooth-verbinding te maken


  Voor u begint

  • Een multipoint-verbinding werkt slechts met twee apparaten tegelijkertijd.
   • U kunt via Bluetooth verbinding maken met een derde apparaat. De Bluetooth-verbinding met het apparaat dat het laatst muziek heeft afgespeeld, blijft dan verbonden en de verbinding met het tweede apparaat wordt verbroken, zodat het derde apparaat de Bluetooth-verbinding met de koptelefoon tot stand kan brengen.
  • Download de Sony | Headphones Connect-app op een van de apparaten en zorg ervoor dat de nieuwste update geïnstalleerd is.
  • Beide bronapparaten moeten Bluetooth-functionaliteit ondersteunen.
  • Wanneer u de koptelefoon met een apparaat koppelt, moet u de juiste modelnaam selecteren. Selecteer bijvoorbeeld WH-1000XM4, en niet LE_WH-1000XM4 op het bronapparaat.
   • Het kan tot één minuut duren voordat [WH-1000XM4] op het scherm wordt weergegeven.

  Opmerking: De stappen en afbeeldingen die in dit artikel worden gebruikt, zijn specifiek voor de WH-1000XM4 koptelefoon; de stappen zijn echter over het algemeen hetzelfde, ongeacht welke koptelefoon u hebt. Gebruik dit artikel als richtlijn.


  De multipoint-verbinding gebruiken

  De stappen zijn afhankelijk van de apparaten die u wilt gebruiken. Volg de instructies voor de apparaten waaraan de koptelefoon wordt gekoppeld.

  Walkman®-speler (of andere muziekspelers) en een smartphone

  Twee Android™-telefoons

  Android-telefoon en een digitaal mobiel iPhone®-apparaat

  Telefoon en een computer

  Verwante artikelen


  Handelsmerken en logo's van Google LLC en gerelateerd bedrijf

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.