Artikel-ID : 00116107 / Laatst gewijzigd : 28/11/2019Afdrukken

Er kan geen verbinding worden gemaakt met het Bluetooth-audioapparaat nadat het Bluetooth-signaal is ingeschakeld.

  Na het inschakelen probeert de autoradio automatisch verbinding te maken met het handsfree apparaat waar als laatste verbinding mee is gemaakt. Het verwerken hiervan kan een minuut duren. Om dit te voorkomen, kunt u het volgende doen:

  BELANGRIJK:Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  1. Zet het Bluetooth-audiosysteem aan.
  2. Druk herhaaldelijk op de knop SOURCE totdat BT audio in het display verschijnt.
  3. Druk op de knop 6 totdat u het Bluetooth-pictogram ziet knipperen. Zodra een verbinding tot stand is gebracht met uw audio-apparaat, stopt het pictogram met knipperen.

  OPMERKING: Als er geen Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht nadat u de bovenstaande stappen hebt doorlopen, maakt u verbinding via het Bluetooth-audioapparaat.