Artikel-ID : 00108356 / Laatst gewijzigd : 04/03/2015Afdrukken

De film flikkert of knippert wanneer video wordt opgenomen bij tl-licht.

    Als de film flikkert of knippert wanneer u opnamen maakt bij tl-licht, zet u de optie Flicker Cancel (Flikkering tegengaan) of Flicker Reduction (Flikkeringsvermindering) aan in het cameramenu. De optie Flicker Cancel (Flikkering tegengaan) of Flicker Reduction (Flikkeringsvermindering) vermindert de flikkering die zich vaak voordoet bij tl-licht.

    OPMERKING: Als er modelspecifieke informatie is vereist om deze optie aan te zetten, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het product werd geleverd. U vindt handleidingen online in het Handleidingen-gedeelte van deze pagina.