Artikel-ID : 00083297 / Laatst gewijzigd : 16/05/2014

Welke bestandstypes kunnen worden teruggezet met de VAIO Data Restore Tool?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

De volgende tabel toont de bestandstypes en -extensies die kunnen worden teruggezet met de VAIO Data Restore Tool.

OPMERKING:Het is mogelijk dat versleutelde of auteursrechtelijk beschermde bestanden niet correct worden geback-upt of teruggezet.

PictureVideoMuziekDocument
.bmp.avi.aiff.csv
.emf.asf.aif.doc
.exif.dvr-ms.au.dochtml
.dib.dvr.snd.dqy
.gif.dcr.cda.feed
.jfif.dir.mid.html
.jpe.dxr.midi.htm
.jpeg.m1v.rmi.htt
.jpg.m2t.m3u.mdb
.pmp.m2ts.3gp.ppt
.png.mmv.mp4.pps
.tif.mov.m4a.ppthtml
.tiff.mp2.omg.pst
.wmf.m2a.oma.rtf
.wdp.mpa.aa3.txt
.mpv2.dsd.end
.mp4.smp.fdf
.mpe.rm.xfdf
.mpeg.mp3.ai
.mpg.sfw.psd
.swf.wav.pdf
.wswmm.wave.fga
.rm.wma.url
.vdo.mp2.xlb
.wm.m2a.xlc
.wmv.mpa.xls
.clf.mpv2.xlshtml
.ctd.mp4.xlsmhtml
.xlthtml
.xml
.xls
.wri