Artikel-ID : 00144252 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Wat is de aanbevolen weergavelocatie of positie voor weergave van 3D-inhoud?

  De volgende aanbevelingen worden gegeven voor een optimale weergave van 3D-inhoud:

  • Ga recht voor het televisiescherm zitten op een afstand van ongeveer drie keer de hoogte van het tv-scherm.
  • Kijk zodanig naar het televisiescherm dat de 3D-bril zich zoveel mogelijk op gelijke hoogte met het scherm bevindt. Naar het televisiescherm kijken terwijl u uw hoofd kantelt, kan leiden tot een dubbel beeld.

  Hieronder ziet u een diagram dat het weergavebereik van zowel een tv van Sony met een ingebouwde 3D-zender als een 3D-Ready tv met een optionele zender weergeeft.

  Communicatiebereik tussen Synchrone 3D-zender en 3D-brillen
  Bevestig de synchrone 3D-zender op de voorkant van de tv en zorg ervoor dat er geen obstakels zitten tussen de synchrone 3D-zender en de 3D-bril.

   Bovenaanzicht

   Zijaanzicht

    Beeldhoek
   3D-zender Tv met een ingebouwde zender
  De zender bevindt zich in de rechterbenedenhoek van de tv. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de zender en de 3D-bril bevinden.