Artikel-ID : 00086311 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Hoe controleer je de fysieke verbinding als de Blu-ray Disc-speler geen verbinding kan maken met het internet?

  BELANGRIJK: De informatie van deze oplossing geldt uitsluitend voor Sony-producten met internetcapaciteiten. Voor modelspecifieke informatie over de internetcapaciteiten van je product, moet je de meegeleverde handleiding raadplegen.

  OPMERKING: Physical connection (Fysieke verbinding) moet OK zijn, wat betekent dat een fysieke verbinding (Ethernet-kabel) tussen het Sony-product en de router of modem wordt gedetecteerd.

  Voer de onderstaande stappen uit als je een foutmelding krijgt.

  1. Zorg dat de Ethernet-kabel goed is aangesloten op zowel het Sony-product als de router of modem.
  2. Als het Sony-product de router of modem nog altijd niet detecteert, probeer je de Ethernet-kabel op een andere LAN-poort (als die er is) van de router of modem aan te sluiten.
  3. Als er nog altijd geen verbinding wordt gedetecteerd, probeer je het met een andere Ethernet-kabel.

   OPMERKING:  Je kunt de Ethernet-kabel testen door hem van het Sony-product te verwijderen en aan te sluiten op de LAN-poort van een computer. Schakel de Wi-Fi-optie van de computer uit en probeer om via de Ethernet-verbinding met de computer op het internet te gaan. Als dat niet lukt, moet je de kabel vervangen.