Artikel-ID : 00170163 / Laatst gewijzigd : 26/12/2022Afdrukken

Video's overdragen naar een Macintosh-computer

  OPMERKING: Voor DVD-camcorders is extra informatie beschikbaar in het artikel How to transfer video from a DVD camcorder to an Apple Macintosh computer using a USB connection (Video's overbrengen van een DVD-camcorder naar een Apple Macintosh-computer via een USB-aansluiting).

  U kunt de video vanaf uw camera overdragen met behulp van de Apple iMovie-software. Voor hulp bij het gebruik van Apple iMovie raadpleegt u How to import movies with the Apple iMovie software (Hoe u films importeert met de Apple iMovie-software). Als de Apple iMovie-software niet op uw computer is geïnstalleerd of als u 60p-video (1080 en 720) wilt overdragen, volgt u onderstaande stappen om de video te kopiëren vanaf de camcorder. U kunt ook de PlayMemories Home-software downloaden en gebruiken.

  BELANGRIJK: Voor de ondersteuning van AVCHD is een Macintosh-computer met een Intel Core Duo-processor of hoger nodig.

  1. Zet de camera aan.
  2. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  3. Stel de camera in op Mass Storage (Massaopslag) of USB MODE (USB-modus).

   OPMERKING: Nadat de verbinding herkend is, geeft de computer het station of de stations van de camera weer als NO NAME of UNTITLED op het bureaublad van de computer.

  4. Klik op het bureaublad van de computer op het symbool NO NAME (Geen naam) of UNTITLED (Naamloos).
  5. Zoek de videobestanden op.
   • Voor AVCHD-video:
    1. Klik op de map PRIVATE.
    2. Klik op de map AVCHD.
    3. Klik op de map BDMV.
    4. Klik op de map STREAM.
   • Voor video in Standaard Definitie (SD):
    1. Klik op de map MP_ROOT.
    2. Klik op de map 101PNV01.
  6. Houd op het toetsenbord de Shift-toets ingedrukt.
  7. Klik, met de Shift-toets ingedrukt op de videobestanden die u wilt overdragen.
  8. Laat de Shift-toets los.
  9. Druk op Command+C op het toetsenbord om de bestanden te kopiëren.
  10. Open de map op de computer waar u de video's naartoe wilt kopiëren.
  11. Druk op het toetsenbord op Commando+V om de bestanden op de gewenste locatie te plakken.

  Nadat u bovenstaande stappen gevolgd hebt, worden de video's van uw camera gekopieerd naar de vaste schijf van de computer. Om deze bestanden te kunnen openen en afspelen, hebt u een toepassing voor het afspelen van video nodig die ondersteuning biedt voor MPEG-2 voor video in standaard definitie of AVCHD voor video in high definition. Voor meer informatie en eventuele beschikbare software-updates kunt u contact opnemen met de fabrikant van de toepassing voor het afspelen van video.