Artikel-ID : 00110395 / Laatst gewijzigd : 27/06/2017Afdrukken

Kan ik de Wi-Fi-functie gebruiken om beelden op een Macintosh-computer te importeren?

    Ja, dat is mogelijk. Download de software Wireless Auto Import (Autom. draadloos importeren) en installeer deze op uw computer.
    Lees de internetpagina "Video's en foto's importeren met een Wi-Fi-verbinding" voor details over het importeren van beelden op een Macintosh-computer.