Artikel-ID : 00078301 / Laatst gewijzigd : 27/06/2022Afdrukken

Kunnen de GPS-hulpgegevens worden geïmporteerd met een Macintosh-computer?

  Met een compatibele geheugenkaart voor je camera en de meegeleverde USB-kabel, is het mogelijk om de GPS-hulpgegevens op een Macintosh®-computer te updaten.

  Volg de onderstaande stappen om de GPS-hulpgegevens te importeren.

  1. Download de meest recente GPS-hulpgegevens vanaf https://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.

   OPMERKING: Het bestand wordt gedownload naar de map Download op de computer.

  2. Plaats de geheugenkaart in de camera.
  3. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  4. Dubbelklik op het geheugenkaartpictogram op het computerscherm.

   OPMERKING:  De naam van het geheugenkaartpictogram verschijnt als Untitled (Naamloos) of No Name (Geen naam).

  5. Maak in het venster van de geheugenkaart een nieuwe map met de naam Private.
  6. Maak in de map Private een nieuwe map met de naam Sony.
  7. Maak in de map Sony een nieuwe map met de naam GPS.
  8. Kopieer het gedownloade GPS-hulpgegevensbestand (assistme.dat) naar de nieuwe map GPS.
  9. Zet de camera uit.
  10. Verbreek de verbindingen tussen je computer en de camera.
  11. Schakel de camera weer in.

   OPMERKINGEN:

   • De GPS-hulpgegevens beginnen automatisch te updaten in de camera.