Artikel-ID : 00055061 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

Hoe voeg ik MTS-bestanden (films) samen die niet met PlayMemories Home geïmporteerd zijn?

    De PlayMemories Home software verscheidene MTS-bestanden combineren als hij detecteert dat ze deel uitmaken van dezelfde opname. Om deze functie te gebruiken, moeten de opnamen met PlayMemories Home rechtstreeks van de camera worden geïmporteerd.

    Als de bestanden niet met PlayMemories Home geïmporteerd zijn, kunt u best de map met de MTS-bestanden met PlayMemories Home registreren en met de functie [Combine videos] (Video's combineren) samenvoegen.

    U kunt de video's die u wilt combineren altijd vooraf bekijken, om de juiste volgorde te kennen. U vindt meer informatie over deze bewerking in de gids voor PlayMemories: Video's combineren met PlayMemories Home