Artikel-ID : 00230196 / Laatst gewijzigd : 27/01/2022Afdrukken

GPS-hulpgegevens bijwerken zonder PlayMemories Home

  1. Controleer of er een geheugenkaart in de camera is geplaatst en sluit de camera via een USB-kabel aan op een computer met internetverbinding terwijl de camera is ingesteld op de modus Mass Storage (Massaopslag). 
    
  2. Download de nieuwste GPS-hulpgegevens.
   OPMERKING: Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op de computer.
    
  3. Zodra assistme.dat is gedownload, kopieert u het bestand naar de map \Private\SONY\GPS op de geheugenkaart.
   OPMERKING: als er geen map \Private\SONY\GPS bestaat, maakt u er een en kopieert u naar de nieuwe map.
    
  4. Wanneer u de USB-kabel loskoppelt, worden de GPS-hulpgegevens automatisch bijgewerkt op de camera.
    
  5. Als de camera een menuoptie Use GPS Assist Data (GPS-hulpgegevens gebruiken) heeft, kunt u hiermee bevestigen dat de GPS-hulpgegevens zijn bijgewerkt.