Artikel-ID : 00227475 / Laatst gewijzigd : 02/02/2021Afdrukken

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de camera tijdens continu fotograferen voortdurend de belichting aanpast?

  Tijdens continu fotograferen past de camera voortdurend de belichting aan wanneer u de volgende instellingen hebt gekozen:

  • De focus mode (scherpstelmodus) is ingesteld op AF-C of AF-A.
  • AEL w/ shutter (AEL met sluiter) is ingesteld op Off (Uit) of Auto.

  OPMERKING:

  • Als de scherpstelmodus is ingesteld op AF-A, kan de belichting worden vergrendeld, afhankelijk van de fotografeeromstandigheden.
  • Sommige modellen ondersteunen geen AF-A.
  • Op de DSC-RX100M5/DSC-RX100M5A verschijnt de volgende melding, als u Cont. Shooting (Cont. fotograferen) instelt op Continuous Shooting (Continu fotograferen): Hi (Hoog). De waarden van het diafragma en het gebruik van het ND-filter worden tijdens de eerste opname vergrendeld en veranderen niet tijdens continu fotograferen. Wanneer de camera de sluitertijd of de ISO-waarde automatisch regelt, kan de camera de belichting tijdens continu fotograferen voortdurend aanpassen.