Artikel-ID : 00170430 / Laatst gewijzigd : 22/10/2020Afdrukken

Het SteadyShot-lampje knippert en er wordt een foutpictogram in de vorm van een hand weergegeven.

  Als er een fout optreedt met de SteadyShot-functie, kan het SteadyShot-lampje knipperen en wordt op het lcd-scherm of de zoeker het volgende pictogram weergegeven:

  Afbeelding

  Voer de onderstaande stappen uit om dit probleem op te lossen.

  1. Schakel de camera uit.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Zorg dat de camera 1 minuut lang geen stroom heeft.
  4. Plaats de batterij terug.
  5. Zet de camera aan.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.