Artikel-ID : 00169984 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017Afdrukken

Beelden draadloos overdragen naar een Android-apparaat.

  BELANGRIJK: De app PlayMemories Mobile moet op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd. Op de volgende website vindt u meer informatie.
  De ondersteuningspagina voor PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/

  Zet de camera aan.

  1. Druk op de knop Playback (Afspelen).
  2. Druk op de knop MENU.
  3. Selecteer het pictogram Playback (Afspelen).
  4. Selecteer View on Smartphone (Op smartphone bekijken).
  5. Selecteer een van de gewenste opties die worden weergegeven.
   • This Image (Deze afbeelding)
   • All Images on This Date (Alle afbeeldingen op deze datum)
   • All Images in The Device (Alle afbeeldingen op dit apparaat)

   OPMERKING: De SSID, het wachtwoord en de apparaatnaam verschijnen op het lcd-scherm van de camera nadat de gewenste optie is geselecteerd.

  6. Open op uw Android-apparaat de app PlayMemories Mobile.

   OPMERKINGEN:

   • U hoeft geen Wi-Fi-toegangspunt in te stellen op het Android-apparaat. Zorg er alleen voor dat de Wi-Fi-functie is ingeschakeld.
   • De PlayMemories Mobile-app toont bij het opstarten de SSID van de camera.
  7. Tik op het pictogram van de camera-SSID dat wordt weergegeven op het scherm van het Android-apparaat.
  8. Voer op het Android-apparaat het wachtwoord in dat wordt weergegeven op het lcd-scherm van de camera.

   OPMERKINGEN:

   • Na het invoeren van het wachtwoord wordt op het scherm van het Android-app het bericht CONNECTING (Verbinden) weergegeven.
   • Nadat de draadloze verbinding tot stand is gebracht, worden er miniatuurafbeeldingen van de camera weergegeven in de app.
   • Als er meerdere apparaten met de app zijn, kunnen die niet tegelijkertijd verbinding maken met de camera. Op het scherm van de andere apparaten wordt het bericht Connecting (Verbinden) weergegeven, maar er komt geen verbinding tot stand. De camera maakt alleen verbinding met het apparaat waarop als eerste de app is geopend.
  9. Tik op de miniatuurafbeeldingen van de beelden die u wilt overdragen.
  10. Tik op COPY (Kopiëren).

   OPMERKING: De camera verbreekt automatisch de verbinding met het Android-apparaat als de overdracht is voltooid.