Artikel-ID : 00169991 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017Afdrukken

Beelden draadloos overdragen naar een Apple® iOS®-apparaat.

  BELANGRIJK: Controleer voordat u deze procedure start of u de nieuwste versie van de app PlayMemories Mobile (PMM) op uw iOS-apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd. U kunt de nieuwste versie downloaden vanuit de App Store op uw Apple iOS-apparaat.

  1. Zet de camera aan.
  2. Druk op de knop Playback (Afspelen).
  3. Druk op de knop MENU.
  4. Selecteer het pictogram Playback (Afspelen).
  5. Selecteer View on Smartphone (Op smartphone bekijken).
  6. Selecteer een van de gewenste opties die worden weergegeven.

    

   • This Image (Deze afbeelding)
   • All Images on This Date (Alle afbeeldingen op deze datum)
   • All Images in The Device (Alle afbeeldingen op dit apparaat)

    

   OPMERKING: De SSID, het wachtwoord en de apparaatnaam verschijnen op het lcd-scherm van de camera nadat de gewenste optie is geselecteerd.

  7. Selecteer op het iOS-apparaat Settings (Instellingen).
  8. Selecteer Wi-Fi Networks (ON)(Wi-Fi-netwerken (AAN)).
  9. Tik op DIRECT-xxxx:NEX-xxxx dat wordt weergegeven op het scherm van het iOS-apparaat.
  10. Voer op het iOS-apparaat het wachtwoord in dat wordt weergegeven op het lcd-scherm van de camera.
  11. Start de PMM-app.

   OPMERKINGEN:

   • PMM maakt automatisch verbinding met de camera.
   • Nadat de draadloze verbinding tot stand is gebracht, worden er miniatuurafbeeldingen van de camera weergegeven in de PMM-app.
   • Als er meerdere apparaten met PMM zijn, kunnen die niet tegelijkertijd verbinding maken met de camera. Op het scherm van de andere apparaten wordt het bericht Connecting (Verbinden) weergegeven, maar er komt geen verbinding tot stand. De camera maakt verbinding met het apparaat waarop als eerste de PMM-app is geopend.
  12. Tik op de miniatuurafbeeldingen van de beelden die u wilt overdragen.
  13. Tik op Copy (Kopiëren).

   BELANGRIJK: Als de beelden niet door het iOS-apparaat worden opgeslagen wanneer u op Copy (Kopiëren) tikt, controleert u of het selectievakje in de linkerbovenhoek is geselecteerd.

   OPMERKING: Na het voltooien van de overdracht wordt er een bericht weergegeven waarin wordt aangeraden om de Wi-Fi-functie van het apparaat uit te schakelen.