Artikel-ID : 00086303 / Laatst gewijzigd : 13/04/2017

Het televisiescherm is volledig zwart of knippert wanneer ik een Blu-ray Disc-speler gebruik

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Dit kan erop wijzen dat er sprake is van een losse aansluiting of een verkeerde instelling. Doorloop de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen.

BELANGRIJK: Deze oplossing veronderstelt dat de Blu-ray Disc-speler rechtstreeks op de tv is aangesloten. Als de Blu-ray Disc-speler echter is aangesloten op een A/V-ontvanger (Audio/Video), moeten de onderstaande stappen over de tv ook voor de A/V-ontvanger worden doorlopen.

OPMERKING: Als u modelspecifieke informatie nodig hebt om een van de stappen te voltooien, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product werden geleverd.

 1. Zorg dat de tv op de juiste video-ingang is ingesteld om het signaal van de Blu-ray Disc-speler te ontvangen.

  OPMERKING: Afhankelijk van de afstandsbediening van uw tv, heeft de afstandsbediening mogelijk een toets TV/VIDEO of INPUT waarmee u de video-ingang kunt wisselen.

 2. Zet alle apparaten in het systeem (tv, Blu-ray Disc-speler, enzovoort) uit en probeer alle kabels los te koppelen en stevig opnieuw aan te sluiten.
 3. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeert u de uitgangsresolutie te verlagen:

  Houd de STOP-knop op de voorkant van de Blu-ray Disc-speler iets meer dan 10 seconden ingedrukt.

  OPMERKING: Sommige tv's die worden aangesloten met een HDMI-kabel, ondersteunen geen 1080p-signaal. Als de Blu-ray Disc-speler een 1080p-signaal uitvoert, kan het probleem worden opgelost door de uitgangsresolutie te verlagen.

 4. Druk op de afstandsbediening van de Blu-ray Disc-speler op de toets MENU om het menu weer te geven. Als het menu van de Blu-ray Disc-speler niet verschijnt, gaat u verder met stap 8. Anders gaat u verder met de onderstaande stappen.
 5. Zorg dat de video-uitgangsinstelling van de Blu-ray Disc-speler is ingesteld op Auto of op het type verbinding dat wordt gebruikt.
 6. Wijzig het volgende indien u een HDMI-verbinding gebruikt:

  OPMERKING: De onderstaande stappen zijn niet beschikbaar voor alle Blu-ray Disc-spelers.
  1. In de instellingen voor Screen/Video Settings (Scherm/Video-instellingen) zet u BD/DVD ROM 1080/24P-uitvoer uit.
  2. Zet HDMI Deep Color-uitvoer uit.
  3. Zet X.V. Color-uitvoer uit (deze optie is op sommige modellen niet beschikbaar).
  4. Controleer of de instelling HDMI control (HDMI-regeling) uit staat. Wanneer u een Blu-ray Disc-speler gebruikt die niet van Sony is, heet deze instelling mogelijk CEC control of de AnyNet-functie.
 7. Controleer of er updates zijn voor firmware/software en probeer deze te installeren.
 8. Doet het probleem zich nog steeds voor, probeer dan de kabel tussen de Blu-ray Disc-speler en de tv te vervangen.

Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn. Neem contact op met Sony.