Artikel-ID : 00086303 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het televisiescherm is volledig zwart of knippert wanneer ik een Blu-ray Disc-speler gebruik

  Dit kan erop wijzen dat er sprake is van een losse aansluiting of een verkeerde instelling. Doorloop de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen.

  BELANGRIJK: Deze oplossing veronderstelt dat de Blu-ray Disc-speler rechtstreeks op de tv is aangesloten. Als de Blu-ray Disc-speler echter is aangesloten op een A/V-ontvanger (Audio/Video), moeten de onderstaande stappen over de tv ook voor de A/V-ontvanger worden doorlopen.

  OPMERKING: Als u modelspecifieke informatie nodig hebt om een van de stappen te voltooien, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product werden geleverd.

  1. Zorg dat de tv op de juiste video-ingang is ingesteld om het signaal van de Blu-ray Disc-speler te ontvangen.

   OPMERKING: Afhankelijk van de afstandsbediening van uw tv, heeft de afstandsbediening mogelijk een toets TV/VIDEO of INPUT waarmee u de video-ingang kunt wisselen.

  2. Zet alle apparaten in het systeem (tv, Blu-ray Disc-speler, enzovoort) uit en probeer alle kabels los te koppelen en stevig opnieuw aan te sluiten.
  3. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeert u de uitgangsresolutie te verlagen:

   Houd de STOP-knop op de voorkant van de Blu-ray Disc-speler iets meer dan 10 seconden ingedrukt.

   OPMERKING: Sommige tv's die worden aangesloten met een HDMI-kabel, ondersteunen geen 1080p-signaal. Als de Blu-ray Disc-speler een 1080p-signaal uitvoert, kan het probleem worden opgelost door de uitgangsresolutie te verlagen.

  4. Druk op de afstandsbediening van de Blu-ray Disc-speler op de toets MENU om het menu weer te geven. Als het menu van de Blu-ray Disc-speler niet verschijnt, gaat u verder met stap 8. Anders gaat u verder met de onderstaande stappen.
  5. Zorg dat de video-uitgangsinstelling van de Blu-ray Disc-speler is ingesteld op Auto of op het type verbinding dat wordt gebruikt.
  6. Wijzig het volgende indien u een HDMI-verbinding gebruikt:

   OPMERKING: De onderstaande stappen zijn niet beschikbaar voor alle Blu-ray Disc-spelers.
   1. In de instellingen voor Screen/Video Settings (Scherm/Video-instellingen) zet u BD/DVD ROM 1080/24P-uitvoer uit.
   2. Zet HDMI Deep Color-uitvoer uit.
   3. Zet X.V. Color-uitvoer uit (deze optie is op sommige modellen niet beschikbaar).
   4. Controleer of de instelling HDMI control (HDMI-regeling) uit staat. Wanneer u een Blu-ray Disc-speler gebruikt die niet van Sony is, heet deze instelling mogelijk CEC control of de AnyNet-functie.
  7. Controleer of er updates zijn voor firmware/software en probeer deze te installeren.
  8. Doet het probleem zich nog steeds voor, probeer dan de kabel tussen de Blu-ray Disc-speler en de tv te vervangen.

  Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn. Neem contact op met Sony.