Artikel-ID : 00140449 / Laatst gewijzigd : 18/01/2024Afdrukken

Ik kan geen gegevens opslaan op mijn computer door draadloos verbinding te maken met PlayMemories Home

  De camera is verbonden met een toegangspunt (draadloze router) maar wordt mogelijk niet verbonden met de computer wegens de instellingen of verbindingsstatus van de computer.

  OPMERKINGEN:

  • Om beelden van de camera naar de computer te importeren via een draadloze verbinding, wordt een verbinding tot stand gebracht via een Wi-Fi-toegangspunt (draadloze router). Beelden kunnen niet worden geïmporteerd door rechtstreeks draadloos verbinding te maken met een computer die compatibel is met Wi-Fi Direct.
  • De camera en de computer moeten verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt (draadloze router). Beelden kunnen niet naar de computer worden geïmporteerd indien de camera en de computer verbonden zijn met verschillende toegangspunten (draadloze routers).
  • PlayMemories Home versie 2.0 en hoger ondersteunt het importeren van gegevens via een draadloze verbinding. Indien u een versie gebruikt die ouder is dan versie 2.0, werkt u deze bij naar de nieuwste versie.

  Problemen oplossen

  1. Zorg dat de camera en de computer verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt (draadloze router).

   Om beelden van de camera naar de computer te importeren via een draadloze verbinding, moeten de camera en de computer verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt (draadloze router). Controleer op de camera en de computer de SSID van het huidige toegangspunt waarmee verbinding is gemaakt. Indien een van beide is verbonden met een ander toegangspunt, wijzigt u een van de verbindingen.

   OPMERKING: Om te voorkomen dat de verbinding wordt onderbroken terwijl beelden naar de computer worden geïmporteerd via een draadloze verbinding, controleert u de gevoeligheid van de ontvanger. Ga naar een plaats met een sterkere ontvangergevoeligheid indien de gevoeligheid van de ontvanger zwak is.

  2. Werk PlayMemories Home bij naar de nieuwste versie en controleer de computeromgeving.
   1. Controleer in de software PlayMemories Home de status van de instellingen voor importeren via Wi-Fi. Ga naar Tools (Extra) - Settings (Instellingen).
    1. Selecteer Tools (Extra) - Settings (Instellingen) boven in het scherm van PlayMemories Home om het scherm Settings (Instellingen) te openen.
    2. Selecteer Wi-Fi import (Wi-Fi importeren) aan de linkerzijde van het scherm Settings (Instellingen) en controleer de volgende opties.

     Afbeelding

    3. Zorg dat Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files (Importeer automatisch van apparaten die via Wi-Fi met MTP verbinding maken Importeer alleen nieuwe bestanden) is aangevinkt. Als dat niet zo is kunnen er geen beelden worden geïmporteerd via een draadloze verbinding.
    4. Zorg dat er groene schildpictogrammen worden weergegeven naast Domain networks(Active) (Domeinnetwerken (Actief)) en Private networks (Particuliere netwerken). Indien er niets worden weergegeven bij de instellingen van Windows Firewall, heeft de computer geen verbinding met het netwerk.
    5. Zorg dat Started (Gestart) wordt weergegeven. Indien Start (Starten) wordt weergegeven, klikt u erop om de communicatieservice te starten.
   2. Zorg dat het computernetwerk is geclassificeerd als Private network (Particulier netwerk) of Home network (Thuisnetwerk). Bij sommige computernetwerkclassificaties is Wi-Fi-communicatie met de camera niet mogelijk. Wijzig de netwerkclassificatie door de onderstaande procedure te doorlopen.

    Voor Windows 10

    1. Ga met de muiscursor naar de linkerbenedenhoek van het scherm en klik op de menuknop Start.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Netwerk en internet.
    4. Selecteer Netwerkcentrum.
    5. Controleer de netwerklocatie die wordt getoond onder De actieve netwerken weergeven.
    6. Als er een andere classificatie dan Particulier netwerk wordt getoond, volgt u de onderstaande procedure om de classificatie te veranderen in Particulier netwerk.

    Procedure voor het wijzigen van de netwerkclassificatie:

    1. Ga met de muiscursor naar de linkerbenedenhoek van het scherm en klik op de menuknop Start.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Netwerk en internet.
    4. Selecteer Thuisgroep.
    5. Selecteer Andere netwerklocatie en selecteer Ja.

    Voor Windows 8

    Procedure voor het controleren van de netwerkclassificatie:

    1. Ga met de muiscursor naar de rechterbenedenhoek van het scherm. Nadat Charms verschijnt, klikt u op Configuratiescherm.
    2. Klik op Netwerk en internet en vervolgens op Netwerkcentrum.
    3. Controleer de netwerklocatie die wordt getoond onder De actieve netwerken weergeven.
    4. Als er een andere classificatie dan Particulier netwerk wordt getoond, volgt u de onderstaande procedure om de classificatie te veranderen in Particulier netwerk.

    Procedure voor het wijzigen van de netwerkclassificatie:

    1. Ga met de muiscursor naar de rechterbenedenhoek van het scherm. Nadat Charms verschijnt, klikt u op Instellingen.
    2. Nadat Instellingen verschijnt, klikt u op het netwerkicoontje.
    3. Klik met de rechtermuisknop op het netwerk waar momenteel verbinding mee is om het menu weer te geven. Klik vervolgens op Delen in-of uitschakelen. Bij een draadloze LAN-verbinding wordt een icoontje getoond dat de verbindingssterkte aangeeft. Bij een bekabelde LAN-verbinding wordt een icoontje van een computer met een kabel getoond.
    4. Wanneer Wilt u delen tussen pc’s en verbinding maken met apparaten in dit netwerk inschakelen? verschijnt, klikt u op Ja, schakel het delen of verbinding maken met apparaten voor thuis- of bedrijfsnetwerken in.

    Voor Windows 7

    1. Klik in het Configuratiescherm op Netwerk en internet.
    2. Klik op Netwerkcentrum.
    3. Controleer de netwerklocatie die wordt getoond onder De actieve netwerken weergeven.
    4. Als er een andere classificatie dan Thuisnetwerk wordt getoond, klikt u op de weergegeven tekst om de classificatie te veranderen in Thuisnetwerk.

    Voor Windows Vista

    1. Klik in het Configuratiescherm op Netwerkcentrum.
    2. Klik op Aanpassen om de netwerklocatie te controleren.
    3. Indien Openbaar is geselecteerd, wijzigt u de instelling naar Privé
   3. Importeer de beelden naar de computer door nogmaals draadloos verbinding te maken. Probeer de beelden naar de computer te importeren door nogmaals draadloos verbinding te maken.
  3. Controleer uw firewallbeveiligingssoftware en de netwerkinstellingen op de camera.
   1. Schakel de firewallbeveiligingssoftware uit die op de computer is geïnstalleerd en controleer vervolgens of importeren via Wi-Fi is ingeschakeld. Door de firewallbeveiligingssoftware uit te schakelen, kan het mogelijk worden om via Wi-Fi te importeren. Als dit werkt, configureert u de instellingen zonder de volgende poorten te wijzigen. Activeer vervolgens de firewall opnieuw.
    • UDP-poort: 1900
    • TCP-poort: 2869

    OPMERKING: Voor informatie over het uitschakelen van de firewallbeveiligingssoftware neemt u contact op met de producent van de beveiligingssoftware.

   2. Reset de netwerkgerelateerde instellingen, registreer het toegangspunt, configureer de instellingen van PlayMemories Home opnieuw en controleer vervolgens of importeren via Wi-Fi beschikbaar is.

    BELANGRIJK:

    • Door netwerkgerelateerde instellingen te resetten, worden de toegangspuntgegevens en gegevens van computers die kunnen worden geregistreerd op de camera, gereset naar de standaardinstellingen. U dient het toegangspunt opnieuw in te stellen op de camera en de camera via USB aan te sluiten op de computer om Wi-Fi Import Settings (Instellingen voor importeren via Wi-Fi) uit te voeren.
    • Door de netwerkgerelateerde instellingen te resetten, worden ook verbindingsgegevens naar standaardwaarden gereset. Deze verbindingsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om beelden die met de camera zijn gemaakt, met PlayMemories Mobile naar uw smartphone of tablet door te sturen of om de camera vanaf uw smartphone of tablet te bedienen met Smart Remote Control. Maak opnieuw draadloos verbinding tussen de camera en uw smartphone of tablet.

     OPMERKING: Voor meer informatie over het resetten van de netwerkinstellingen van de camera, het registreren van het toegangspunt en het uitvoeren van Wi-Fi Import Settings (Instellingen voor importeren via Wi-Fi), raadpleegt u de gebruiksaanwijzingen van de camera.

   3. Zet het toegangspunt (draadloze router) uit en aan en controleer of importeren via Wi-Fi is ingeschakeld. Haal de netadapter uit het toegangspunt (draadloze router) om de stroom uit te schakelen en sluit de netadapter opnieuw aan om de stroom weer in te schakelen.