Artikel-ID : 00156358 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het geluid wordt gegenereerd via de computer, niet via het aangesloten apparaat

  Selecteer als volgt het apparaat voor de uitvoerinstelling.

  Voor Windows (Windows 7 wordt als voorbeeld gebruikt)

  1. Selecteer Start - Configuratiescherm - Hardware en geluiden - Audioapparaten beheren.
  2. Selecteer in het venster Geluid het tabblad Afspelen en selecteer het apparaat (Sony Audio of Sony USB DAC Amplifier). Selecteer vervolgens Standaard instellen.

  Voor Mac (Mac OS X wordt als voorbeeld gebruikt)

  1. Selecteer Apple-menu - Systeemvoorkeuren - Geluid en selecteer het tabblad Uitvoer.
  2. Selecteer het apparaat (Sony Audio of Sony USB DAC Amplifier) in de lijst Selecteer een apparaat voor geluidsuitvoer.

  OPMERKING: Als u meerdere toepassingen voor het afspelen van muziek start, kan het geluid afkomstig zijn van de computer. In dat geval sluit u alle toepassingen voor het afspelen van muziek af en speelt u de muziek weer af op de Hi-Res Audio Player.