Artikel-ID : 00085284 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Wat moet ik doen als tijdens een software-update via de USB-poort de melding "There is no update file" (Er is geen updatebestand) verschijnt?

  Om deze foutmelding tijdens een software-update te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de updatemap de naam UPDATE (volledig in hoofdletters) heeft en alle hieronder vermelde bestanden bevat.

  • MSBXX-FW.BIN
  • MSBXX-FW.ID
  • MSBXX-FW_MB.BIN
  • MSBXX-FW_MB.ID

  Nadat je hebt bevestigd dat alle bestanden in de map UPDATE aanwezig zijn, kun je de bestanden downloaden en overbrengen naar je USB-opslagmedium.