Artikel-ID : 00146563 / Laatst gewijzigd : 22/01/2019

Hoe gebruik ik de functie Wi-Fi Direct voor tv-modellen uit 2014 en hoe stel ik deze functie in?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Voer de onderstaande stappen uit om de functie Wi-Fi Direct in te stellen voor tv-modellen uit 2014.

 1. Zorg ervoor dat de instelling Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi) is ingeschakeld op de tv.
  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).

   HOME > My Apps (Mijn apps)

   OPMERKING: Het uiterlijk van het menu Home kan variëren, afhankelijk van de tv of uw persoonlijke instellingen.

  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

   OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

  4. Selecteer Setup (Instellen).
  5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
  6. Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde Wi-Fi).

   Ingebouwde Wi-Fi®

  7. Selecteer ON (AAN).
 2. Schakel de instelling Wi-Fi Direct in op de tv.
  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

   OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

  4. Selecteer Setup (Instellen).
  5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
  6. Selecteer Wi-Fi Direct.

   Wi-Fi® Direct

  7. Selecteer ON (AAN).
 3. Zoek de WPA-sleutel van de tv op.
  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) of Network (Netwerk).

   OPMERKING: Als op de tv Network (Netwerk) wordt weergegeven, gaat u verder bij stap 6.

  4. Selecteer Setup (Instellen).
  5. Selecteer Wi-Fi Setup (Wi-Fi-instellingen).
  6. Selecteer Wi-Fi Direct Settings (Instellingen voor Wi-Fi Direct).

   Instellingen voor Wi-Fi® Direct

  7. Druk op de knop Options (Opties).

   Opties voor Wi-Fi® Direct

  8. Selecteer Manual (Handmatig).

   Overige handleidingen

  9. Selecteer Other Methods (Andere methoden).

   Andere methode

   OPMERKING: De SSID en de WPA-sleutel worden op het tv-scherm weergegeven.

   Afbeelding

  10. In de Wi-Fi®-instellingen van het apparaat met Wi-Fi® Direct selecteert u de SSID van de tv. Als wachtwoord voert u de WPA-sleutel in die op het tv-scherm wordt weergegeven.

OPMERKINGEN: