Artikel-ID : 00155800 / Laatst gewijzigd : 10/07/2019

Sommige bestanden worden niet in de inhoudlijst weergegeven wanneer er een mobiel apparaat is aangesloten

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het laden van mediabestanden op een USB-apparaat kan langer duren bij gebruik van MTP (Media Transfer Protocol).

Het is ook mogelijk dat het USB-apparaat grote bestanden of bestanden met een complexe structuur bevat. Wacht totdat de bestanden geladen zijn. Als er geen bestanden worden geladen, sluit het apparaat dan opnieuw aan.