Artikel-ID : 00163823 / Laatst gewijzigd : 28/01/2019Afdrukken

Ondervindt u problemen met het gebruik van de harde schijf (HDD) van uw tv? Lees hoe u problemen oplost

  Problemen met de harde schijf (Hard Disk Drive, HDD) die is aangesloten via USB kan vele verschillende oorzaken hebben. Hieronder staan de belangrijkste. Neem ze door in de volgorde waarin ze vermeld staan.

  BELANGRIJK: Een deel van de informatie kan voor uw tv-model anders zijn. Daarom wordt u aangeraden in de Help Manual (Helphandleiding) op de ondersteuningssite van Sony te kijken. Klik in de Help Manual (Helphandleiding) op Using other devices (Andere apparaten gebruiken) > USB HDD Recording Device (USB HDD-opnameapparaat) en zoekt u de relevante informatie.

   

  Ondersteunt mijn tv HDD-opname?

   

   

  Niet alle tv's van Sony ondersteunen HDD-opname. Om de HDD-compatibiliteit te bevestigen, klikt u op de ondersteuningssite van Sony op View all specifications (Alle specificaties bekijken) > USB HDD Recording (USB HDD-opname)> 'JA' (in dit geval wordt HDD ondersteund).

   

   

  Is de HDD correct aangesloten en ingeschakeld?

   

   

  Controleer of de harde schijf correct is aangesloten en ingeschakeld.

  Opmerking: Aansluiten van de harde schijf via een USB-hub wordt niet ondersteund. Sluit de harde schijf daarom rechtstreeks aan op uw tv.

   

  Is de harde schijf geregistreerd?


  1. Sluit de harde schijf aan op uw tv.

  2. Druk op HOME > Settings iconSysteem settings* > Recording Set-up (Opname instellen) > HDD-registratie.

  Volg de instructies op het scherm om de harde schijf te registreren.

  *Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.

   

  Denk aan de volgende vereisten

   

   

  • HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!). U kunt dit controleren door middel van een HDD-prestatiecontrole.
  • Er wordt een USB HDD-capaciteit ondersteund van minimaal 32 GB en maximaal 2 TB.
  • Als uw tv is uitgerust met twee USB-poorten, sluit u de harde schijf op de poort HDD REC aan.
  • Alle gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf worden gewist zodra deze wordt geformatteerd tijdens het registratieproces. De harde schijf kan niet worden gebruikt met een pc wanneer de harde schijf is geregistreerd voor de tv. Voor gebruik van de harde schijf op een pc, formatteert u de schijf op de pc. (Houd er rekening mee dat alle gegevens op de harde schijf worden gewist).
  • Maximaal 8 harde schijven kunnen worden geregistreerd.
  • Om de registratie op te heffen, drukt u op HOME > Systeem settings > Recording Set-up (Opname instellen) > HDD Deregistration (HDD-registratie opheffen) en vervolgens selecteert u het apparaat waarvan u de registratie wilt opheffen. Na het opheffen van de registratie kunnen opgenomen gegevens niet meer worden weergegeven.
  • Alleen de tv waarop u de harde schijf hebt geregistreerd, kan de gegevens weergeven die zijn opgenomen op de harde schijf.
  • De datum en tijd van de tv kunnen niet zijn ingesteld of kunnen onjuist zijn. Raadpleeg het volgende om de datum en tijd van de tv correct in te stellen.
   Kunnen de datum en tijd van Android TV zowel automatisch als handmatig worden ingesteld?

   

   

  Problemen met afspelen

   

  • Controleer de resterende ruimte op de harde schijf. Als er nog maar weinig ruimte is, verwijdert u overbodige inhoud.
  • De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen: programma's die tegen kopiëren zijn beveiligd, analoge programma's, radio, programma's van externe ingangen (met inbegrip van programma's die van een aangesloten decoder komen), breedbandvideo's, gecodeerde signalen.
  • Timeropname is misschien niet mogelijk als de zendtijd van het programma is gewijzigd.
  • Opname kan niet worden uitgevoerd als er meer dan 1000 programma's zijn opgenomen op de harde schijf of als de harde schijf vol is.
  • Afspelen van een bestand van 4 GB of groter is alleen mogelijk als het USB-apparaat was geformatteerd door exFAT.