Artikel-ID : 00165862 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017Afdrukken

Hoe los ik fout 1106 op, die verschijnt wanneer ik een internetvideo wil bekijken?

  Deze fout geeft aan dat de DNS-naam (Domain Name Server) niet omgezet kan worden. In dit geval worden de volgende fouten weergegeven:

  • Terwijl Internetinhoud vernieuwen wordt uitgevoerd, verschijnt: A network error has occurred 'Error 1106' (Er is een netwerkfout opgetreden 'Fout 1106')
  • Wanneer u de YouTube-app gebruikt, verschijnt: 'The service cannot be accessed at this time' (De service is momenteel niet beschikbaar).
  • Bij andere netwerktoepassingen verschijnt: A network error has occurred (Er is een netwerkfout opgetreden).

  U lost dit op door de internetaansluiting te controleren door op de knop HOME of MENU op de meegeleverde afstandsbediening te drukken en Instellingen > Netwerk > Netwerkinstelling/Netwerk instellen > View Network Status (Netwerkstatus weergeven) > Verbindingscontrole te selecteren. Wanneer een of meer netwerkinstellingen mislukken, controleert u of de tv correct verbinding maakt met een actieve internetaansluiting .

  Volg de onderstaande stappen als het foutbericht blijft verschijnen.

  1. Laat de router of modem gedurende 1 minuut uitgeschakeld en schakel de router of modem vervolgens weer in. BELANGRIJK: Wacht minstens 5 minuten na het uit- en weer inschakelen voordat u de status van uw internetaansluiting controleert.
  2. Laat het netsnoer van de tv 1 minuut uit het stopcontact, sluit het snoer weer aan en schakel de tv in.
  3. Herhaal de functie Instellen netwerk. Terwijl het netwerk wordt ingesteld, wordt de internetaansluiting gecontroleerd. Als er eventueel problemen zijn met een oud of onnauwkeurig IP-adres worden deze opgelost.
  4. Wijzig de standaard-DNS (Domain Name Server) in een Public DNS (Openbare DNS) .