Artikel-ID : 00156478 / Laatst gewijzigd : 06/01/2021Afdrukken

Error: 2200 (Fout: 2200) wordt op de tv weergegeven wanneer ik toegang probeer te krijgen tot de netwerkverbinding

  Deze fout wordt weergegeven wanneer u geen verbinding met internet kunt maken of wanneer de internetverbinding niet stabiel is.
  De fout kan optreden in bepaalde situaties, zoals "Ik kan de internetvideoservices niet zien", "de internetvideoservices verdwijnen plotseling uit beeld", enzovoort.

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen.

  OPMERKING: Elk van deze stappen biedt een mogelijke oplossing voor dit probleem. Controleer na elke stap de status van de netwerkverbinding:

  1. Schakel de tv of communicatieapparatuur opnieuw in aan de hand van de onderstaande procedure:
   1. Schakel de tv uit.
   2. Maak de stekker van de tv los.
   3. Maak de stekkers van de router en modem los.
   4. Sluit de stekkers van de router en modem na 2 minuten weer aan.
   5. Sluit de stekker van de tv weer aan.
   6. Schakel de tv in.
   7. Probeer na 5 minuten enkele keren Internetinhoud vernieuwen.  
  2. Als u een draadloze verbinding hebt, is het mogelijk dat de communicatie niet stabiel is vanwege storing door radiogolven. Probeer het volgende:

   • Schakel andere draadloze apparaten uit.
   • Sluit de tv op de router aan via een bekabelde LAN-verbinding.

   Als het probleem is opgelost na het uitvoeren van de bovenstaande procedures, betekent dit dat de communicatie tussen de tv en de router niet stabiel was. Sluit de tv op de router aan via een kabel of gebruik de tv niet gelijktijdig met andere draadloze apparaten.

  3. Als de softwareversie van de tv is verouderd, kan het probleem worden verholpen door de software bij te werken naar de nieuwste versie. Raadpleeg: Een software-update uitvoeren.
  4. De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen. Raadpleeg: De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen.

   OPMERKING: Nadat u de tv weer hebt ingesteld op de fabrieksinstellingen, moet u de draadloze/bekabelde netwerkverbinding resetten. Zie hieronder voor informatie over het configureren van de netwerkinstellingen.

   De BRAVIA-TV met een netwerk verbinden via een bekabelde aansluiting. 
   De BRAVIA-TV met een netwerk verbinden via een draadloze aansluiting.

  5. Als de firmware van uw router is verouderd, is het probleem mogelijk te verhelpen door de versie van de firmware bij te werken.

   OPMERKING: Neem contact op met de fabrikant van de router voor meer informatie over het bijwerken van de routersoftware.

  6. Wijzig de DNS (Default Domain Name Server) in een Public DNS.
   1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop Home.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Netwerk.
   4. Druk op de knop Enter.
   5. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen).
   6. Selecteer Wireless Setup (Draadloze configuratie).
   7. Selecteer Custom (Aangepast) of Enter Manually (Handmatig invoeren).
   8. Voer het IP Address (IP-adres) in.

    OPMERKING: Het IP-adres (Internet Protocol) wordt door de router verschaft en kan worden vastgesteld met behulp van een computer. Raadpleeg de handleiding bij de router of neem contact op met de fabrikant van de router voor meer informatie.

   9. Voer een van de volgende Public DNS-nummers in: 4.2.2.2 of 8.8.8.8

  OPMERKING: Met Public DNS kan de internetrouteringsnelheid vaak worden verbeterd, waardoor dit probleem wordt opgelost. Het is wel verstandig om uw Default DNS te noteren voor eventueel later gebruik.