Artikel-ID : 00104479 / Laatst gewijzigd : 22/01/2015

Hoe schakel ik de verbinding met één aanraking (NFC) over naar een ander apparaat?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Wanneer u meerdere apparaten wenst te gebruiken die compatibel zijn met Near Field Communication (NFC), gaat u als volgt te werk:

  • Verbreek eerst de verbinding die u eerder met één aanraking tot stand hebt gebracht
  • Sluit een ander apparaat aan dat verbinding met één aanraking ondersteunt