Artikel-ID : 00105106 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017Afdrukken

Wanneer ik zowel een USB-geheugenapparaat als de functie MirrorLink gebruik, wordt de inhoud op het USB-apparaat niet herkend. Kan dit worden opgelost?

    Dit probleem doet zich voor wanneer het USB-geheugenapparaat met inhoud die u wilt afspelen, wordt aangesloten nadat u de verbinding van de functie MirrorLink tot stand hebt gebracht.

    Wanneer u het USB-geheugenapparaat aansluit voordat u de functie MirrorLink start, zou dit probleem moeten worden opgelost.