Artikel-ID : 00105510 / Laatst gewijzigd : 30/01/2015

Waarom komt er geen geluid uit de achterluidsprekers voor de routebeschrijving wanneer ik de modus "Navigation" (Navigatie) gebruik?

    Dit is in feite normaal. In de modus "Navigation" (Navigatie) komt de audio alleen van de voorste luidsprekers zoals de productspecificatie voorschrijft.