Artikel-ID : 00124088 / Laatst gewijzigd : 12/07/2021

Het scherm flikkert, knippert of vertoont beeldruis wanneer ik een donkere scène of iets vergelijkbaars bekijk

  De beeldruis is mogelijk ontstaan tijdens de cameraopname bij de omroep. Dit type beeldruis is vooral mogelijk wanneer een camera met hogeresolutie-instellingen een scène opneemt bij nacht, in het donker, enzovoort.

  Als het probleem erg opvalt, wijzigt u de volgende instellingen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Display (Scherm) in de categorie Tv.
  4. Selecteer Picture (Beeld).
  5. Selecteer Advanced settings (Geavanceerde instellingen).
  6. SelectEER Clarity (Helderheid).
  7. Wijzig de instellingen zoals hieronder beschreven.
   • Wijzig Digital noise reduction (Digitale ruisonderdrukking) van Auto (Automatisch) naar High (Hoog).
   • Wijzig Random noise reduction (Willekeurige ruisonderdrukking) van Auto (Automatisch) naar High (Hoog).
   • Verlaag Sharpness (Scherpte) naar 50.
   • Wijzig Reality Creation van Auto (Automatisch) naar Manual (Handmatig) en verlaag vervolgens de waarde voor Resolution (Resolutie).