Artikel-ID : 00121902 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het scherm van de Blu-ray Disc-speler wordt zwart nadat u probeert om YouTube-diensten af te spelen.

    Probeer uw Blu-ray Disc-speler als volgt te resetten om dit probleem te verhelpen.

    1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Setup (Instellen) en druk vervolgens op de knop Enter.
    3. Selecteer Resetting (Resetten) en druk vervolgens op de knop Enter.
    4. Selecteer Initialise Personal Information (Persoonlijke informatie initialiseren) en druk vervolgens op de knop Enter.