Artikel-ID : 00158358 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Het pictogram van Video Unlimited ontbreekt in het startscherm van de Blu-ray Disc-speler

    Video Unlimited heet tegenwoordig PlayStation Video. De inhoud die als onderdeel van de service beschikbaar is, blijft echter ongewijzigd.