Artikel-ID : 00124965 / Laatst gewijzigd : 01/01/2016Afdrukken

Het scherm wordt zwart terwijl tweets worden weergegeven.

    Het scherm wordt zwart wanneer een programma wordt weergegeven dat met een kinderslot is beveiligd of waarvoor betaling vereist is.