Artikel-ID : 00122758 / Laatst gewijzigd : 24/11/2019Afdrukken

Soms wordt een wit scherm weergegeven wanneer de tv de functie Daydream activeert

  Als de tijd op uw Sony Android-tv niet overeenkomt met de tijd van uw internetserver, kan de tv geen foto's van de server afhalen en wordt in plaats daarvan een wit scherm weergegeven. Om dit te verhelpen, kunt u ofwel de tijdinstellingen wijzigen ofwel de stand Daydream uitschakelen door de onderstaande stappen te doorlopen.

  De tijdinstellingen wijzigen

  • Wanneer er verbinding met internet is:
  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren) selecteert u Date & time (Datum en tijd).
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op On (Aan).
  5. Stel Time synchronization (Tijdsynchronisatie) in op Use network time (Netwerktijd gebruiken).
  • Wanneer er geen verbinding met internet is:
  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de System Preferences (Systeemvoorkeuren)
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  5. Pas handmatig de tijd en datum aan.

  De functie Daydream uitschakelen

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie Tv selecteert u Daydream.
  4. Selecteer Daydream.
  5. Stel in op None (Geen).