Artikel-ID : 00128452 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017Afdrukken

Ik kan geen televisiegeluid horen via de AV-ontvanger die op een set-top box is aangesloten. (Met HDMI-kabel)

  Er wordt geen televisiegeluid weergegeven als de verbinding en instellingen van andere apparaten onjuist zijn. Controleer de verbinding en instellingen door deze stappen te volgen:

  1. Sluit de HDMI-kabel aan op de poort HDMI OUT van de set-top box en de poort HDMI SAT/CATV van de AV-ontvanger.
  2. Sluit een andere HDMI-kabel aan op de poort TV OUT van de AV-ontvanger en de poort HDMI IN1 van de tv.
  3. Wijzig de functie van de AV-ontvanger in SAT/CATV.
  4. Stel de INPUT van de televisie in op HDMI1.
  5. Stel Audio Output (Audio-uitgang) op de AV-ontvanger in op Speaker (Luidspreker) of Speaker + HDMI (Luidspreker + HDMI).
  6. Stel de uitvoer van TV Speakers (Tv-luidsprekers) op de tv in op Audio System (Audiosysteem).