Artikel-ID : 00128452 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017

Ik kan geen televisiegeluid horen via de AV-ontvanger die op een set-top box is aangesloten. (Met HDMI-kabel)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Er wordt geen televisiegeluid weergegeven als de verbinding en instellingen van andere apparaten onjuist zijn. Controleer de verbinding en instellingen door deze stappen te volgen:

  1. Sluit de HDMI-kabel aan op de poort HDMI OUT van de set-top box en de poort HDMI SAT/CATV van de AV-ontvanger.
  2. Sluit een andere HDMI-kabel aan op de poort TV OUT van de AV-ontvanger en de poort HDMI IN1 van de tv.
  3. Wijzig de functie van de AV-ontvanger in SAT/CATV.
  4. Stel de INPUT van de televisie in op HDMI1.
  5. Stel Audio Output (Audio-uitgang) op de AV-ontvanger in op Speaker (Luidspreker) of Speaker + HDMI (Luidspreker + HDMI).
  6. Stel de uitvoer van TV Speakers (Tv-luidsprekers) op de tv in op Audio System (Audiosysteem).