Artikel-ID : 00138001 / Laatst gewijzigd : 18/12/2018

De instelling Auto Picture Mode (Automatische beeldmodus) is grijs en kan niet worden geselecteerd

    De functie Auto Picture Mode (Automatische beeldmodus) kan alleen worden gebruikt met een HDMI-ingang. Helaas kan Auto Picture Mode (Automatische beeldmodus) niet worden gebruikt met andere ingangen.