Artikel-ID : 00141078 / Laatst gewijzigd : 06/09/2023Afdrukken

Er kan geen verbinding met internet of het netwerk worden gemaakt wanner de Wi-Fi WEP-versleuteling heeft

  Wanneer een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd voor de WEP-versleutelingsinstelling, wordt een niet-gerelateerde foutmelding zoals de volgende weergegeven:

  • Incorrect password (WPA key) (Onjuist wachtwoord (WPA-sleutel))
  • Router not found (Router niet gevonden)
  • Could not connect to the Internet (Kon geen verbinding tot stand brengen met internet)
  • Could not find (your Wi-Fi network) ((Uw Wi-Fi-netwerk) kon niet worden gevonden)

  Dit komt doordat de tv geen onjuiste wachtwoorden kan herkennen. Kan de tv geen verbinding maken met internet of het netwerk, controleer dan of het wachtwoord juist is ingevoerd, ongeacht de getoonde foutmelding.

  OPMERKING: Zelfs wanneer het bericht Connected successfully! (Verbinding is tot stand gebracht) verschijnt, is het mogelijk dat de tv wegens een verkeerd wachtwoord geen verbinding kan maken met internet. Controleer het wachtwoord en probeer het vervolgens opnieuw.