Artikel-ID : 00139750 / Laatst gewijzigd : 11/11/2019

Een pincode instellen of annuleren voor de Sony Android-tv

  Om een pincode in te stellen of te annuleren voor de Sony Android-tv, volgt u een van de bijbehorende stappen hieronder:

  Uitzendingskanalen

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Parental lock (Broadcast) (Kinderslot (uitzendingen)) in de categorie Personal (Persoonlijk).
  4. Selecteer PIN Code (Pincode).
  5. Stel de door u gewenste 4-cijferige pincode in.

  Bent u uw pincode vergeten, voer dan de masterpincode van uw tv in.

  Streamingkanalen

  OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de tv verbonden is met internet en de specifieke app is geïnstalleerd.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Parental lock (Streaming channels) (Kinderslot (streamingkanalen)) in de categorie Personal (Persoonlijk).
  4. Stel de door u gewenste 4-cijferige pincode in.

  Indien u uw pincode bent vergeten, volgt u de onderstaande stappen om Clear data (Gegevens wissen) uit te voeren:
   

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Apps in de categorie Tv.
  4. Selecteer Live Channels (Live kanalen).
  5. Selecteer Clear data (Gegevens wissen).
  6. Selecteer OK.

  Beperkt profiel

  • Indien u uw eerste pincode instelt:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Security & restrictions (Veiligheid en beperkingen) in de categorie Personal (Persoonlijk).
   4. Selecteer Restricted profile (Beperkt profiel).
   5. Selecteer Settings (Instellingen).
   6. Stel een nieuwe pincode in.
   7. Voer de nieuwe pincode nogmaals in.
   8. Indien er een toepassing is waar u een uitzondering voor wilt instellen, selecteert u de toepassing en stelt u deze in op Allowed (Toegestaan).
   9. Druk op de knop BACK om terug te keren en selecteer Enter restricted profile (Beperkt profiel openen).
    
  • Indien u al een pincode hebt ingesteld:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Security & restrictions (Veiligheid en beperkingen) in de categorie Personal (Persoonlijk).
   4. Selecteer Restricted profile (Beperkt profiel).
   5. Selecteer Enter restricted profile (Beperkt profiel openen).

  Uw pincode is nodig voor de volgende handelingen.

  • De modus Restricted profile (Beperkt profiel) afsluiten
  • Gegevens uit uw profiel wissen wanneer de modus Restricted profile (Beperkt profiel) niet is geactiveerd

  Indien u uw pincode bent vergeten, kunt u de code uit uw profiel verwijderen door de fabrieksinstellingen te herstellen .

  OPMERKING: U kunt de pincode niet uit uw profiel wissen wanneer de modus Restricted profile (Beperkt profiel) is geactiveerd.