Artikel-ID : 00150066 / Laatst gewijzigd : 13/07/2017Afdrukken

Problemen oplossen met betrekking tot afspelen via de USB-A-poort van het apparaat

  OPMERKING: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer onderaan dit artikel de Producten en categorieën waarop dit artikel van toepassing is.

  Vraag

  Antwoord

  Een bepaald muzieknummer is overgeslagen tijdens het afspelen van bestanden op het apparaat dat is aangesloten op de USB-A-poort. Het bestand kan mogelijk niet worden afgespeeld met dit product. Dit product slaat automatisch bestanden over die niet worden ondersteund, zoals bestanden met DRM.
  Dit product begint niet snel met afspelen nadat het product wordt ingeschakeld en een apparaat wordt aangesloten op de USB-A-poort.

  Wegens de opstarttijd van het interne systeem en de leestijd van de USB-stick, duurt het enige tijd voordat het afspelen wordt gestart nadat de stroom is ingeschakeld. De led voor USB-A knippert wanneer de stroom wordt ingeschakeld en wanneer een USB-stick wordt gelezen. Probeer af te spelen nadat het knipperen stopt.

  Het afspelen wordt niet gestart nadat u een USB-stick in de USB-A -poort steekt en op de PLAY-knop drukt. Raadpleeg de volgende koppeling:
  Een apparaat dat is aangesloten op de USB-A- of USB FRONT-connector kan niet worden afgespeeld.

  OPMERKING: Wanneer u apparaten (USB-stick, enzovoort) die zijn aangesloten op de USB-A-poort niet kunt bedienen met behulp van SongPal, raadpleegt u de volgende veelgestelde vragen.

  Een lijst met nummers wordt niet weergegeven wanneer SongPal wordt gebruikt om een apparaat te bedienen dat is aangesloten op de USB-A-poort. Wanneer SongPal wordt gebruikt om een apparaat (USB-stick, enzovoort) te bedienen dat is aangesloten op de USB-A-poort, zet u het product uit en wacht u totdat de led van USB-A stopt met knipperen en gaat branden. Vervolgens kunt u het apparaat bedienen.
  Wanneer er geen lijst wordt weergegeven met de USB-A-functie, gaat u terug naar het scherm Music (Muziek). Controleer of de led van USB-A niet meer knippert maar brandt en selecteer vervolgens het USB-apparaat opnieuw.
  Bestanden op de USB-stick die is aangesloten op de USB-A-poort, kunnen niet worden afgespeeld in de volgorde die door de afstandsbediening is gepland. Dit product speelt bestanden af op alfabetische volgorde. Voeg aan het begin van de bestandsnamen nummers toe in de volgorde van afspelen. U kunt ook bestanden afspelen in de geplande volgorde met behulp van SongPal.