Artikel-ID : 00158254 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Er komt geen geluid uit de draagbare luidspreker aangesloten op de AUDIO IN-poort

    Er komt wellicht geen geluid uit de draagbare luidspreker als deze is aangesloten op de AUDIO IN-poort als u de luidspreker uit- en weer inschakelt, als het volume laag is. Als dit gebeurt, moet u het volume van het afspeelapparaat langzaam verhogen.

    Er is een drempelwaarde ingesteld om te voorkomen dat de draagbare luidspreker plotseling luid geluid produceert. Als de luidspreker voor het eerst wordt ingeschakeld of als de luidspreker uitgeschakeld is geweest, werkt deze pas als het volume op een bepaald niveau is ingesteld.