Artikel-ID : 00154814 / Laatst gewijzigd : 21/08/2018Afdrukken

Wazige beelden of nabeelden tijdens bewegende scènes

  Afhankelijk van de scène kunnen problemen met wazige beelden of nabeelden optreden.
  Als u het beeld scherper wilt stellen, voert u de volgende stappen uit om Willekeurige ruis verminderen in te stellen op Laag of Uit:

  1. Druk op de knop ACTION MENU op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Beeldin de categorie Weergave en geluid.
  3. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  4. Selecteer Scherpte.
  5. Selecteer Willekeurige ruis verminderen.
  6. Selecteer Laag of Uit.