Artikel-ID : 00165450 / Laatst gewijzigd : 10/08/2022Afdrukken

Er treedt videoruis op in scènes met snelle bewegingen bij het wisselen tussen scènes of aan de randen van het scherm

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De Motionflow-functie maakt geïnterpoleerde beelden om het beeld vloeiend te maken. Daarom kan er videoruis optreden in snelle scènes of bij het wisselen tussen scènes op uw tv. Als er te veel ruis is, wijzigt u de Motionflow-instellingen.

  Opmerking: Het scherm kan afwijken, afhankelijk van het model of besturingssysteem. De onderstaande afbeeldingen dienen slechts ter illustratie.

  Aanpassing van Motionflow

  1. Open het menu Instellingen. Deze opties variëren afhankelijk van het model van uw tv.
   • De knop Quick Settings (Snelle instellingen) gebruiken (voor modellen die in 2019 of later zijn uitgebracht):
    1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop Quick Settings tandwielpictogram (Snelle instellingen).
    2. Selecteer het pictogram Instellingen tandwielpictogram.
   • De knop HOME (Startmenu) gebruiken:
    1. Druk op de Home-knop op de meegeleverde afstandsbediening.
    2. Selecteer het pictogram Instellingen tandwielpictogram.
  2. Pas de Motionflow-instelling aan. De volgende stap is afhankelijk van de menu-instellingen op uw tv. Gebruik de stappen die het beste bij uw menu passen:
   • Selecteer Picture settings (Beeldinstellingen) → Picture →(Beeld) BewegingMotionflow.
   • Kies Display & Sound →(Weergave en geluid) Picture →(Beeld) BewegingMotionflow.
   • Kies Display & Sound →(Weergave en geluid) Picture →(Beeld) Advanced settings →(Geavanceerde instellingen) BewegingMotionflow.
   • Kies Display →(Weergave) Picture →(Beeld) Advanced settings →(Geavanceerde instellingen) BewegingMotionflow
   • Selecteer Picture & Display (Beeld en weergave) → Picture adjustments (Beeldaanpassingen) → Advanced settings →(Geavanceerde instellingen) BewegingMotionflow.
  3. De video die u momenteel afspeelt, wordt weergegeven op het scherm. Gebruik tijdens het bekijken van de video de pijltoetsen op de afstandsbediening om een andere modus te selecteren die de ruis vermindert.

   Opmerking: Als het probleem zich blijft voordoen, kiest u Gebruiker en past u de instelling voor de Soepelheid aan.

   1. Selecteer Gebruiker.
    Menu Motionflow met de optie Gebruiker
   2. Selecteer Soepelheid en druk op de knop naar links of rechts om het niveau te wijzigen.
    Het menu Geavanceerde instellingen met de optie Soepelheid en de bijbehorende schuifbalk

    Opmerking: Als de ruis niet minder wordt, stelt u Motionflow in op Uit of Wissen.