Artikel-ID : 00226772 / Laatst gewijzigd : 21/01/2024Afdrukken

Snelle instellingen: tv-instellingen wijzigen tijdens het bekijken van inhoud

    Wanneer u op de knop (Quick Settings) (Snelle instellingen) van de afstandsbediening drukt, wordt het menuscherm Instellingen van de tv weergegeven.

    Kies Instellingen in het menu om een lijst met instellingen weer te geven. U kunt ook beeld en geluid aanpassen terwijl u inhoud bekijkt.
    Bovendien kunt u de optie Wijzigen in het menu gebruiken om veelgebruikte instellingen toe te voegen of overbodige instellingen te verwijderen.

    Wilt u een voorbeeld bekijken? Laten we de procedure doorlopen.