Artikel-ID : 00163130 / Laatst gewijzigd : 08/07/2020

Er wordt een fout weergegeven op het lcd-scherm van de Live View-afstandsbediening

  Als de volgende berichten wordt weergegeven, volgt u de instructies.

  01-01/ 02-02:
  Dit bericht wordt weergegeven als de camera is uitgeschakeld of als de Wi-Fi-verbinding is weggevallen. Ook als de afstand tussen de camera en de Live-View-afstandsbediening te groot is, wordt dit bericht weergegeven.
  Selecteer OK en schakel de camera in. Breng vervolgens de Wi-Fi-verbinding weer tot stand.

  01-02:
  Dit bericht wordt weergegeven als het u niet lukt om de camera met de afstandsbediening te verbinden.
  Controleer of de verbindingsmodus van de camera en de afstandsbediening is ingesteld op verbinding met één camera.
  Als dit niet het geval is, wijzigt u de verbindingsmodus en brengt u de Wi-Fi-verbinding opnieuw tot stand.

  01-03/ 01-04:
  Dit bericht wordt weergegeven als u verbinding maakt met een niet-compatibele camera.

  02-01:
  Als u Action Cam gebruikt, wordt dit bericht weergegeven als de geheugenkaart niet is geplaatst of als deze niet wordt herkend. Plaats de geheugenkaart op de juiste manier: controleer of elke kant van de geheugenkaart in de goede richting staat.

  OPMERKING: Let op wanneer u de DSC-QX-serie gebruikt. De sluiter wordt geactiveerd, ook als de geheugenkaart niet is geplaatst.

  03-01/ 03-02:
  Raadpleeg de desbetreffende veelgestelde vraag hieronder.
  03-01 wordt weergegeven op de Live-View-afstandsbediening en er kan geen verbinding met de camera worden gemaakt.

  03-03/ 03-04:
  Dit bericht wordt weergegeven als het u niet lukt om de camera te verbinden met de afstandsbediening of als er erg veel signaalverkeer is of als dit apparaat zich te ver van het toegangspunt bevindt.
  Controleer of de verbindingsmodus van de camera en de afstandsbediening is ingesteld op verbinding met één camera. Als dit niet het geval is, wijzigt u de verbindingsmodus en brengt u de Wi-Fi-verbinding opnieuw tot stand. Breng de camera en de afstandsbediening dichter naar elkaar toe

  03-05:
  Dit bericht wordt weergegeven op de Live-View-afstandsbediening geen verbinding met de camera kan maken.
  Live-View-afstandsbediening is al verbonden met het maximum aantal camera's waarmee de afstandsbediening kan worden verbonden. Controleer hoeveel camera's er zijn verbonden.

  04-03:
  Dit bericht wordt weergegeven als de aanvraag om verbinding met de camera te maken niet is gelukt.
  Controleer dit op de camera. Mogelijk moet u op de REC-knop drukken om de verbinding te accepteren.

  04-04:
  Dit bericht wordt weergegeven als er geen reactie van de camera is.
  Er zijn misschien te veel signalen of de afstandsbediening is te ver van de camera. Breng de camera dichter bij de Live-View-afstandsbediening.

  05-01:
  Dit bericht wordt weergegeven als de camera en de afstandsbediening geen foto's kunnen maken.
  Controleer of de camera in de opnamemodus is.

  05-02:
  Dit bericht wordt weergegeven als de combinatie van camera-instellingen en geheugenkaart niet juist is. Raadpleeg de desbetreffende veelgestelde vraag hieronder.
  Error: MEDIA of een aantal streepjes (----), RCVER worden weergegeven op het lcd-scherm.

  05-03:
  Dit bericht wordt weergegeven als de camera niet kan stoppen met opnemen. Doorgaans gebeurt dit als er onvoldoende ruimte op de geheugenkaart over is.
  Gebruik een computer om enkele bestanden van de geheugenkaart over te dragen en te verwijderen.

  06-01:
  Dit bericht wordt weergegeven als formatteren van het opnamemedium is mislukt.
  Controleer de geheugenkaart of probeer een andere geheugenkaart.

  06-02:
  Dit bericht wordt weergegeven als u een geheugenkaart gebruikt die 4K-opnamen met XAVC S of XAVC S niet ondersteunt op een camera die 4K-opnamen met XAVC S en XAVC S kan maken
  Gebruik een SDXC-kaart met een capaciteit van minimaal 4 GB, snelheidsklasse 10 of sneller, of UHS-snelheidsklasse 1.

  OPMERKING: Als u wilt opnemen met een bitsnelheid van 100 Mbps, hebt u UHS-snelheidsklasse 3 nodig.

  07-01/07-02/07-03:
  Dit bericht wordt weergegeven als er iets mis is met het opnamemedium of als er te veel signalen zijn.
  Controleer de geheugenkaart of plaats de apparaten dichter bij elkaar.

  07-04:
  Dit bericht wordt weergegeven als de camera een bestand niet kan verwijderen. Doorgaans wordt dit door een teveel aan signalen veroorzaakt.
  Zet de apparaten dichter bij elkaar om de signaalstabiliteit te verbeteren.

  10-01:
  Dit bericht wordt weergegeven als de temperatuur van de camera is gestegen. Schakel de camera uit en laat de camera zo gedurende 10 of meer minuten.

  Code begint met een E of een C
  De zelfdiagnose van het apparaat heeft mogelijk een hardwareprobleem gevonden. Het apparaat moet worden gerepareerd. Neem contact op met de ondersteuning van Sony om een serviceafspraak te maken.

  Als u andere foutnummers ziet dan de bovenstaande, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij het apparaat.