Artikel-ID : 00160372 / Laatst gewijzigd : 31/01/2017Afdrukken

Kan geen GPS-signaal ontvangen

  Als Afbeelding of Afbeelding (laatste positiegegevens) op het lcd-scherm van de camera wordt weergegeven als de GPS-positiesituatie, kunt u geen positie-informatie opvragen.

  OPMERKING:

  • Afhankelijk van de omgeving, bijvoorbeeld als u binnen bent, vlak bij hoge gebouwen, een stalen toren of een elektriciteitskabel, kunnen mogelijk geen positiegegevens worden verkregen.

  • Als u opnamen maakt met gebruik van de GPS-functie, dient u plaatsen te vermijden die radiogolven blokkeren of weerspiegelen, zoals in de schaduw van gebouwen en in boomgaarden. Gebruik deze functie waar mogelijk in open ruimten, zoals buiten onder een vrije hemel.

  • Plaats uw vingers niet op de GPS-ontvanger tijdens het schatten of zoeken naar satellieten. De gevoeligheid van de ontvanger neemt dan af, zodat de positie mogelijk niet kan worden ingeschat.


  Afbeelding [A] GPS-antenne

  Probeer een van onderstaande oplossingen als u geen GPS-signaal kunt ontvangen.

  Selecteer in de opnamemodus de optie Setup (Installatie) in het MENU en raak Your Location (Uw locatie) aan in Afbeelding (General Settings) (Algemene instellingen).
  Als de positie niet goed kan worden bepaald, verschijnt het bericht ''Could not Position. Position?'' (Kan positie niet bepalen. Positie bepalen?), enz. Raak OK aan. Aangezien de andere functies worden opgeschort om naar een satelliet te zoeken, kunnen de positiegegevens eenvoudig worden ontvangen.

  Als de positie is bepaald, verschijnt het hieronder afgebeelde informatiescherm over de geschatte positie.

  Afbeelding

  [A] Satellietpictogram
  [B] Positiemeter
  [C] Ontvangen informatie

  Het kan even duren om de positie te bepalen of wellicht is het niet mogelijk de positie te bepalen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de locatie en de tijd van gebruik, zelfs als informatie van meerdere satellieten is verkregen.

  U kunt de positiegegevens sneller verkrijgen door de GPS-hulpgegevens te importeren in uw camera met behulp van de pc-software PlayMemories Home.