Artikel-ID : 00173833 / Laatst gewijzigd : 23/04/2019

Het tv-scherm heeft geen goede weergave. (A1-serie)

De zwarte rand van het tv-scherm is breed of het beeld aan de randen lijkt korrelig.

  Door de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) kan de zwarte rand van het tv-scherm breed zijn of kan de buitenrand van het beeld korrelig of onderbroken zijn.

  Dit verschijnsel kan worden vermeden door de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) op Off (Uit) te zetten. Om de levensduur van het paneel te verlengen wordt echter aanbevolen de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) op On (Aan) te zetten.

  Instellen van de functie Pixel shift (Pixelverschuiving)

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Weergave in de categorie TV.
  4. Selecteer Expert panel settings (Geavanceerde paneelinstellingen).
  5. Zet de knop Pixel shift (Pixelverschuiving) op On (Aan) of Off (Uit).

  Zie het volgende voor details over de functie Pixel shift (Pixelverschuiving).
  De afbeelding verschuift soms. (functie Pixelverschuiving)