Artikel-ID : 00260908 / Laatst gewijzigd : 03/01/2024Afdrukken

Verminder beeldretentie of niet-uniformiteit op uw OLED-tv-scherm

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Na gebruik van de tv schakelt u de tv uit met de aan-uitknop op de afstandsbediening van de tv en laat u deze één nacht uit. We raden u aan deze handeling te herhalen telkens wanneer u de tv gebruikt.

  U kunt beeldretentie ook verminderen door de volgende schermkalibratie uit te voeren, alsof de tv tijdens de nacht uitgeschakeld is geweest:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop Quick Settings (Snelle instellingen) (spanner of tandwielpictogram).
  2. Kies Settings (Instellingen) → System (Systeem) → Retail mode settings (Winkelmodusinstellingen) → Picture reset mode (Beeldherstelmodus) → Aan.
  3. Schakel de tv uit en weer in met behulp van de netvoeding.
  4. Voordat u de schermkalibratie uitvoert, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm. Start de schermkalibratie vanuit dit dialoogvenster.
   Opmerkingen:
   • Als de Beeldherstelmodus op On (Aan) staat, u het netsnoer uit het stopcontact trekt, het er vervolgens weer insteekt en daarna de tv aanzet, wordt de tv ongeveer 10 minuten lang in stand-by geschakeld om de schermkalibratie uit te voeren. Nadat de schermkalibratie is voltooid, gaat de tv weer aan en wordt het tv-scherm weergegeven.
   • Zet na deze bewerking Beeldherstelmodus weer op Uit.