Artikel-ID : 00260908 / Laatst gewijzigd : 23/04/2021Afdrukken

Verminder beeldretentie of niet-uniformiteit op uw OLED-tv-scherm

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Controleer het volgende om beeldretentie of niet-uniformiteit te verminderen:

  • Nadat u de tv hebt gebruikt, drukt u op de aan-uitknop op uw tv of op de afstandsbediening om deze uit te schakelen.
   • We raden u aan deze handeling te herhalen telkens wanneer u de tv hebt gebruikt.
   • Laat de tv ongeveer zes uur of langer uitgeschakeld (bijvoorbeeld 's nachts).
  • Plaats de tv uit de buurt van direct zonlicht.
   • Blootstelling aan zonlicht kan de kenmerken van uw tv-scherm veranderen en kan als niet-uniformiteit worden weergegeven.