Artikel-ID : 00187916 / Laatst gewijzigd : 09/11/2017Afdrukken

De optie [Overdracht van programmalijst] wordt grijs weergegeven.

    Dit verschijnsel doet zich voor wanneer meer dan één USB-apparaat is aangesloten via de USB-poort. Dit verschijnsel doet zich ook voor in de volgende situaties:

    • Als er geen USB-apparaat is aangesloten
    • Tijdens het opnemen op HDD of andere USB-apparaten

    U kunt dit probleem oplossen door één USB-apparaat aan te sluiten en [Overdracht van programmalijst] > [Instellingen] > [Zender installatie] > [Digitaal Set-up] > [Overdracht van programmalijst] te selecteren.

    OPMERKING: Bij het aansluiten van het HDD-apparaat voor opnamedoeleinden, ontkoppelt u het HDD-apparaat als u wilt dat de [Overdracht van programmalijst] voor het USB-apparaat wordt geactiveerd.