Artikel-ID : 00189833 / Laatst gewijzigd : 28/11/2019Afdrukken

Autoradio begint te haperen na Bluetooth-verbinding

  Als het geluid gedurende ongeveer 1 minuut na het inschakelen van de autoradio en het totstandbrengen van de Bluetooth-verbinding blijft wegvallen, kunt u dit probleem verhelpen door het koppelen opnieuw te starten.

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Koppelingsgegevens van het Bluetooth-apparaat verwijderen:

  1. Selecteer op het audio-apparaat voor in de auto MENU. Selecteer BLUETOOTH of SET BT (BT instellen)
  2. Selecteer BT INITIAL (BT initieel) of SET BT INIT (BT initieel instellen) 
  3. Selecteer YES (Ja) en druk op ENTER

  Koppelen aan een Bluetooth-autoradio:

  1. Selecteer vanuit het MENU van het product BLUETOOTH
  2. Selecteer SET PAIRING (Koppeling instellen)
  3. Selecteer SET DEVICE 1 (Apparaat 1 instellen) of SET DEVICE 2 (Apparaat 2 instellen) om te koppelen
   OPMERKING: [SET DEVICE 1] of [SET DEVICE 2] wordt gewijzigd in de naam van het gekoppelde apparaat nadat de koppeling is voltooid.

  Koppelen op uw Bluetooth-apparaat:

  1. Selecteer (de naam van uw audio-apparaat voor in de auto) op het scherm van het Bluetooth-apparaat.
  2. Als u een wachtwoord moet invoeren op het Bluetooth-apparaat, voert u [0000] in.
  3. Selecteer dit apparaat op het Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-verbinding te activeren.