Artikel-ID : 00191769 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

De firmware-update op mijn WF-1000X kan niet worden voltooid

  Controleer de oplossing die overeenkomt met uw probleem.  De update stopt bij 'Please wait…Downloading software…' (Even geduld… software wordt gedownload…)


  Voortgangsbalk

  Als de voortgangsbalk bij 100% gedurende ten minste één minuut stopt, volgt u de volgende procedure.

  1. Druk in Headphones Connect op CANCEL (Annuleren) om de update te stoppen.
  2. Schakel de linker- en rechterunit van de headset uit en schakel ze weer in. (Opnieuw starten)
   1. Plaats de linker- en rechterunit van de headset in het oplaaddoosje en schakel de units uit. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat het rode lampje branden.
   2. Haal de linker- en rechterunit van de headset uit het oplaaddoosje en schakel de headsetunit in. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat het blauwe lampje knipperen.
  3. Controleer of de headset en het apparaat dat u gebruikt voor de update zijn verbonden.
   OPMERKING: Speel muziek af van het apparaat en controleer of u geluid hoort uit de linker- en rechterunit van de headset.
  4. Probeer vervolgens de update opnieuw uit te voeren.

  Wanneer de voortgangsbalk stopt bij 0%.

  Controleer of het apparaat dat u voor de update gebruikt, verbonden is met internet en probeer het volgende.

  • Plaats de linker- en rechterunit van de headset dicht bij het apparaat en voer de update uit.
  • Voer de update uit op een plek die zo ver mogelijk verwijderd is van andere apparaten die radiogolven uitzenden, zoals Bluetooth- en Wi-Fi-apparaten.  Kan de software niet bijwerken op een iPhone of iOS-apparaat; de software-update stopt bij 50%

  Als er Bluetooth Low Energy-apparaten (draagbare apparaten, smartwatches enzovoort) met het iOS-apparaat zijn verbonden, is bijwerken soms niet mogelijk.
  Schakel het iOS-apparaat en alle andere Bluetooth-apparaten, behalve deze unit, uit en voer de update opnieuw uit.

  Volgende stappen

  1. Schakel alle Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met het iOS-apparaat uit.

  2. Plaats de linker- en rechterunit van de headset in het oplaaddoosje en schakel de unit uit. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat het rode lampje branden.

  3. Schakel het iOS-apparaat uit en vervolgens weer in (opnieuw starten).

  4. Haal de linker- en rechterunit van de headset uit het oplaaddoosje en schakel de stroom weer in. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat het blauwe lampje knipperen.
   OPMERKING: Schakel geen andere Bluetooth-apparaten in voordat de update is voltooid.

  5. Controleer of de WF-1000X en het iOS-apparaat dat u gebruikt voor de update zijn verbonden. Speel muziek af van het apparaat en controleer of u geluid hoort uit de linker- en rechterunit van de headset.

  6. Voer de update opnieuw uit.
   Doe het volgende tijdens het uitvoeren van de update.

   • Sluit alle apps behalve Headphones Connect.
   • Houd de iPhone of het andere iOS-apparaat zo dicht mogelijk bij de WF-1000X-unit.
   • Voer de update uit op een plek die ver verwijderd is van andere apparaten die radiogolven uitzenden, zoals Bluetooth- en Wi-Fi-apparaten.  Het bericht 'Update failed' (Update mislukt) wordt weergegeven tijdens het bijwerken en Headphones Connect wordt afgesloten

  Als de softwareversie van de hoofdtelefoon 1.0.7 is, is de update gelukt. Als de softwareversie lager dan 1.0.7 is, voert u de volgende procedure uit om de update opnieuw uit te voeren.

  Start Headphones Connect en controleer de softwareversie van het apparaat.

  1. Schakel Headphones Connect tijdelijk uit.
  2. Schakel alle Bluetooth-apparaten uit die zijn verbonden met het apparaat dat u gebruikt voor de update.
  3. Schakel de linker- en rechterunit van de headset uit en zet ze weer aan.
   1. Plaats de linker- en rechterunit van de headset in het oplaaddoosje en schakel de stroom uit. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat het rode lampje branden.
   2. Haal de linker- en rechterunit van de headset uit het oplaaddoosje en schakel de stroom weer in. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat het blauwe lampje knipperen.
  4. Controleer of de headset en het apparaat dat u gebruikt voor de update zijn verbonden.
   OPMERKING: speel muziek af van het apparaat en controleer of u geluid hoort uit de linker- en rechterunit van de headset.
  5. Voer de update opnieuw uit.