Artikel-ID : 00240205 / Laatst gewijzigd : 05/10/2021Afdrukken

Kan de pictogrammen voor mijn bronnen en het Instellingenpictogram het display van de autoradio niet vinden

  Voer de volgende stappen uit:

  1. Druk op het display van uw autoradio op de knop HOME om het beginscherm en de bronpictogrammen weer te geven.

   xav-ax5000 home-knop

  2. Veeg naar links op het beginscherm om het pictogram Instellingen te openen.

   xav-ax5000 naar links vegen