Artikel-ID : 00230104 / Laatst gewijzigd : 18/01/2023Afdrukken

Ik hoor harde windruis op de koptelefoon

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Afhankelijk van de omgeving hoort u meer windruis op uw koptelefoon als de functie Noise Canceling of de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidsmodus) is ingeschakeld. Zo kunt u de windruis op uw koptelefoon verminderen. 

  Hoe kan ik windruis op mijn draadloze koptelefoon verminderen? 

  WF-1000XM4

  Tik in de app Sony | Headphones Connect op Sound (Geluid) → Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidbediening) en selecteer vervolgens Automatic Wind Noise Reduction (Automatische onderdrukking van windruis). Als de windruis nog steeds aanzienlijk is, stelt u de functie Noise Canceling en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidsmodus) in op OFF (Uit).
  WF-1000XM4 - Schermafbeelding van de app Sony Headphones Connect; de tabbladen 'Sound' (Geluid) en 'Noise Canceling' zijn geopend. 'Noise Canceling' is uitgeschakeld (Off) en 'Automatic Wind Noise Reduction' (Automatische onderdrukking van windruis) is ingeschakeld (On).

  Opmerkingen:

  • Als de koptelefoon bij een bepaald luchtvolume wind detecteert, schakelt de functie Automatic Wind Noise Reduction (Automatische onderdrukking van windruis) sommige microfoons uit die voor Noise Canceling worden gebruikt. U zult merken dat de functie Noise Canceling zwakker wordt in een winderige omgeving als deze instelling is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
  • Automatic Wind Noise Reduction (Automatische onderdrukking van windruis) wordt niet ingeschakeld als er weinig wind is of de wind nauwelijks merkbaar is. 
  • Als u Automatic Wind Noise Reduction (Automatische onderdrukking van windruis) gebruikt, wordt de continue afspeeltijd verkort.

  WF-1000XM3

  Open het tabblad Sound (Geluid) in de app Sony | Headphones Connect. Ga naar de instelling Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidbediening) en verplaats de schuifregelaar Wind Noise Reduction (Onderdrukking van windruis) totdat u de beste positie vindt. Als de windruis met deze stap niet vermindert, stelt u de functie Noise Canceling en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidsmodus) in op OFF (Uit).

  WF-1000XM3 - app Sony Headphones Connect; de tabbladen 'Sound' (Geluid) en 'Ambient Sound Control' zijn geopend. De schuifregelaar 'Wind Noise Reduction' (Onderdrukking van windruis) bevindt zich in het onderste gedeelte van het scherm.

  WF-SP800N

  Schakel de functie Noise Canceling en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidsmodus) uit.